Over

Source Events is een platform dat wetenschap en spiritualiteit samenbrengt door middel van bewustmakende en inspirerende evenementen.
Door het delen van kennis en ervaring kunnen we nieuwe inzichten krijgen in hoe het leven, het universum en ons bewustzijn werkt.

Het doel van wetenschap en spiritualiteit is hetzelfde: het ontdekken van de wereld om ons heen en onszelf. De wetenschap benadert dit vooral vanuit het hoofd, vanuit het denken. Spiritualiteit benadert dit vanuit het hart, vanuit het gevoel.

Source Events wil deze disciplines samen brengen om dichter bij de antwoorden te komen.
Door te weten én te voelen.

Veel plezier tijdens jouw zoektocht en hopelijk tot ziens bij één van onze evenementen.

Ontstaan

Lysbeth Munniksma (1992), oprichter van Source Events.

“Van jongs af aan heb ik al interesse in spiritualiteit. Wat is het precies en waarom hebben zo veel mensen ervaringen die door de wetenschap niet verklaard kunnen worden? Wat is wetenschap precies en waarom staat dit volgens zovelen haaks op spiritualiteit? Met Source Events wil ik een plek creëren waar deze en andere vragen gesteld kunnen worden. Ik wil dat het een plek is waar mensen informatie kunnen vinden en hun visies en ervaringen kunnen delen.

Met een moeder die healer en transpersoonlijk therapeute is, ben ik al vroeg met spiritualiteit in aanraking gekomen. Mijn interesse daarnaar is niet iets waar ik altijd openlijk voor uit ben gekomen. Het blijkt op de plek waar ik vandaan kom niet altijd makkelijk te zeggen dat je “gelooft” dat er meer is, wat dat dan ook is. Helemaal wanneer je zelf al niet goed begrijpt wat je daarmee bedoelt. Door de ervaringen die ik had en om me heen zag gebeuren was het niet zo zeer de vraag óf er meer was, maar meer wát dit dan precies is, hoe het werkt, waar het vandaan komt.. Ik wist niet goed wat ik moest zeggen als mensen me hier kritische vragen over stelden of het af deden als “zweverig” en “onzin” als ik sprak over bijna doodervaringen, mediumschap en bewustzijn. Al werd ik soms geraakt door deze uitspraken, ik vond het ook wel terecht dat mensen kritisch waren en kon niet ontkennen dat ik zelf ook veel vragen had. 

Ik wilde dus een goed verhaal hebben en meer weten over al die onderwerpen die me interesseerden. Uren besteedde ik aan het bekijken van filmpjes op YouTube van sprekers die wetenschap en spiritualiteit met elkaar verbonden, kocht boeken over deze thema’s en ik bezocht plekken die bijdroegen aan mijn zoektocht. Ik vond fascinerende onderzoeken, verbindingen en visies en verzadigde mezelf met alle informatie die ik kon vinden. 

Wanneer ik alleen té diep in het wetenschappelijke stuk (in het denken, analyseren) zat voelde ik me vaak verder van mijn gevoel en lichaam verwijderd. Wanneer ik daarentegen te diep in het spirituele stuk (in het voelen) zat voelde ik me weer verder verwijderd van de rest van de (materiële) wereld.  

Beide gebieden vervulden mijn behoeftes dus los van elkaar niet genoeg.

Ik verwacht dat er binnen “Source Events” een wisselwerking tussen wetenschap en spiritualiteit gaat plaatsvinden, omdat ze volgens mij in elkaar overlopen.
Ik heb niet de illusie dat elke grote wereldvraag beantwoordt wordt, dat we perfecte balans zullen vinden tussen hoofd en hart en op dat punt kunnen blijven. 

Ik hoop alleen dat we meer en meer beseffen dat we juist niet alles weten, ook al denken we soms dat we er al bijna zijn. Ik hoop dat we in dat besef meer open kunnen staan voor elkaar, verbinding kunnen maken en samen kunnen groeien in ons bewustzijn.